รายการ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ IT


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 432 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหา/งานสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
119 ก.พ. 61
เวลา : 10:05
นางสาวเกวริน ยุทธโกศา
สำนักงานเลขานุการ
เครื่องปริ้นงานขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้นายสุรพันธ์ แสนเลิศรอตรวจสอบ
219 ก.พ. 61
เวลา : 10:02
นางสาวศิวิไล หอมหวล
สำนักงานเลขานุการ
ลงระบบวินโดว์ใหม่ค่ะ จาก Window 7 เป็น Window 10 เนื่องจากระบบเดิมไม่รองรับการ Print ระหว่างเครื่อง (ใช้เครื่องปริ้นท์ร่วมกันไม่ได้)นายสุรพันธ์ แสนเลิศรอตรวจสอบ
316 ก.พ. 61
เวลา : 14:50
อ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
ภาควิชาจิตวิทยา
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดๆดับๆลงโปรแกรมใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
416 ก.พ. 61
เวลา : 00:00
นางสาวเสาวภา ณ นคร
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี/ป.โท
โทรศัพท์ห้องโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ เบอร์ภายใน (เบอร์ 101) ไม่มีสัญญาณระบบมีปัญหา/แก้ไขระบบนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
514 ก.พ. 61
เวลา : 15:46
นางพรธิดา เจนการศึก
สำนักงานเลขานุการ
โปรเจคเตอร์ ห้องศาลจำลอง ใช้งานไม่ได้โปรเจคเตอร์ มีปัญหา/ทำเรื่องส่งซ่อมนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
614 ก.พ. 61
เวลา : 13:47
อ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ
เพิ่มสาย LAN และ share printer ห้องภาควิชาสังคมวิทยาฯนายสุรพันธ์ แสนเลิศกำลังดำเนินการ
714 ก.พ. 61
เวลา : 10:38
นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี/ป.โท
โทรศัพท์ห้องอ.ทรรศนะ สค1-306 ไม่มีสัญญาณ สายสัญญาณชำรุด/แก้ไขสายสัญญาณนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
813 ก.พ. 61
เวลา : 15:57
อ.สิทธารถ ศรีโคตร
ภาควิชาประวัติศาสตร์
แอร์ในห้อง มีเเต่ล่มฟู่ๆ ไม่มีความเย็น (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
913 ก.พ. 61
เวลา : 14:21
นางสาวธานี สุวรรณไตรย์
สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ห้องผศ.ดร..กิ่งกนก ชวลิตธำรง อาคาร 2 ชั้น 4 ไม่มีสัญญาณตัวเครื่องโทรศัพท์เสีย/เปลี่ยนเครื่ิองใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1013 ก.พ. 61
เวลา : 09:19
นางสาวพิมพรรณ ทิพยภิบาล
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี/ป.โท
ถ่านนาฬิกาในคอมหมดอายุ ทำให้ต้องตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งค่ะ (ห้องโครงการเอเชียฯ ตึก2 ชั้น1)ถ่านนาฬิกาในคอมหมดอายุ /เปลี่ยนถ่านนาฬิกาในคอมใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1113 ก.พ. 61
เวลา : 00:00
นางปณิตชา กลิ่นหวล
สำนักงานเลขานุการ
เครื่ื่องปรินเตอร์ไม่ดูดกระดาษปริ้นเตอร์มีปัญหานายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1202 ก.พ. 61
เวลา : 11:46
อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ
โปรแกรม Microsoft ขึ้นเมนูด้านบนแดง และProduct Activation Failed ซึ่งน่าจะมาจากการหมดอายุค่ะโปรแกรม Microsoft หมดอายุ/ลงActivatนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1331 ม.ค. 61
เวลา : 14:42
นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
สำนักงานเลขานุการ
เครื่องปริ้นสแกนไม่ได้ลงไดร์เวอร์สแกนใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1429 ม.ค. 61
เวลา : 11:37
นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
สำนักงานเลขานุการ
คอมพิวเติร์เปิด microsoft ไม่ได้เปิด microsoft ไม่ได้/ลงmicrosoft ใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1526 ม.ค. 61
เวลา : 13:31
ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
เครื่องคอมพิวเตอร์มีความล่าช้าคอมไม่ได้ปิดเป็นเวลานานทำให้โปรแกรมขาดความเสถียร/ลงวwindowsใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1626 ม.ค. 61
เวลา : 11:35
นางสาวธานี สุวรรณไตรย์
สำนักงานเลขานุการ
กระดาษติดเครื่องแฟกซ์กระดาษติดเครื่องแฟกซ์/เอากระดาษออกนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1724 ม.ค. 61
เวลา : 09:37
นางสาวจุฑามาศ ปั้นลาย
สำนักงานเลขานุการ
ปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้สายส่งสัญญาณยาวเกินไป/จัดว่างปริ้นเตอร์ใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1823 ม.ค. 61
เวลา : 10:54
นางชยุตรา สุดาเทพ
สำนักงานเลขานุการ
หน้าจอสีฟ้าปรแกรมมีปัญหา/ลงwindows ลงโปรแกรมใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1922 ม.ค. 61
เวลา : 14:42
ผศ.ดร.ธนารดี คำยา
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ
ติดตั้งเครื่อง print ติดตั้งเครื่อง print นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
2022 ม.ค. 61
เวลา : 10:20
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา
สายโทรศัพท์ที่ติดกับโทรศัท์แตกและหลุด ต้องใช้สก็อตเทปติด และหลายครั้งมีเสียงซ่าคุยไม่ได้สายโทรศัพท์ที่ติดกับโทรศัพท์ชำรุดนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ