รายการ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ IT


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 377 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหา/งานสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
117 พ.ย. 60
เวลา : 08:35
นางสาวกัญญาภัค บุญจันทร์
สำนักงานเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ฮาร์ตดิสมีปัญหา รบกวนเจ้าหน้าที่ดำเนินการด่วนค่ะมีการแจ้งเตือนฮาร์ตดิสมีปัญหา/สำรองข้อมูลรอเปลี่ยนฮาร์ดิสนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
210 พ.ย. 60
เวลา : 11:20
อ.นรุตม์ พรประสิทธิ์
ภาควิชาจิตวิทยา
เครื่องปริ้น ไม่ดึงกระดาษ ทำให้ปริ้นไม่ได้เศษกระดาษติด/แกะเศษกระดาษออกนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
307 พ.ย. 60
เวลา : 10:15
นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี/ป.โท
กล้องวงจรปิด ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา ชั้น 7 อาคาร 4 ภาพไม่ขึ้น 2 ตัว จาก 5 ตัว รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับติดต่อบริษัทที่ติดตั้งคาดว่ายังมีรับประกันอยู่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
431 ต.ค. 60
เวลา : 10:12
ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
เครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 2 ไม่มีภาพจัดระบบสายสัญญานและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์สำเร็จ
531 ต.ค. 60
เวลา : 10:11
อ.วริศรา อิ่มพิทักษ์
ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
เครื่องคอมเปิดไม่ติด ขึ้นจอฟ้าลงโปรแกรมใหม่ ทำความสะอาด ram และการ์ดจอนายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์สำเร็จ
620 ต.ค. 60
เวลา : 15:39
ว่าที่ ร.ต. เกษม พุฒซ้อน
สำนักงานเลขานุการ
ต้องการลง Windows ใหม่ (เครื่องหัวหน้างานบริหาร) *เครื่องคุณบรรจงลง Windows ใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
719 ต.ค. 60
เวลา : 00:00
นางสาวพรทิพย์ ไหลสุวรรณา
สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้สายสัญญาณขาด/ตัดต่อสายนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
818 ต.ค. 60
เวลา : 14:51
นางชยุตรา สุดาเทพ
สำนักงานเลขานุการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานไม่ได้ อุปกรณ์ภายในสกปรก/ทำความสะอาดภายในนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
918 ต.ค. 60
เวลา : 09:53
นางสาวเบญจวรรณ หนูเครือ
สำนักงานเลขานุการ
คอมพิวเตอร์หน้าจอเป็นสีน้ำเงินลงวินโดร์ไหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1016 ต.ค. 60
เวลา : 09:00
นางสาวเสาวภา ณ นคร
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี/ป.โท
โปรแกรกม word excel ใช้ไม่ได้Microsoft Officeหมดอายุใช้งาน/ต่ออายุMicrosoft Officeนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1112 ต.ค. 60
เวลา : 15:26
นายเจษฎา หยวกอิ่ม
สำนักงานเลขานุการ
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติดเมนบอร์ดเสีย/เปรี่ยนเมนบอร์ดนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1212 ต.ค. 60
เวลา : 14:47
ว่าที่ ร.ต. เกษม พุฒซ้อน
สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์มีเสียงรบกวนเวลารับสายไม่สามารถพูดสายได้โทรศัพท์มีเสียงรบกวน/เปลี่ยนเครื่องใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1312 ต.ค. 60
เวลา : 14:19
อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ
รบกวนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน สค.3-401 เนื่องจากเปิดใช้งานอยู่แล้วเครื่องก็ดับไปเอง เป็นแบบนี้ตลอดนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1412 ต.ค. 60
เวลา : 11:24
นางสาวกัญญาภัค บุญจันทร์
สำนักงานเลขานุการ
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 7 ห้องปฎิบัติการประวัติศาสตร์ มีปัญหาค่ะ รบกวนช่วยดำเนินการตรวจสอบด้วยค่ะเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เสีย/ส่งซ่อมนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1511 ต.ค. 60
เวลา : 11:58
นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
สำนักงานเลขานุการ
เครื่องปริ้น OKI C301dn ห้องอ.พันธ์ทิพย์ อาคาร 3 ชั้น2 มีปัญหาไม่ฟีดกระดาษ มีกระดาษติดตลอด ตอนสั่งปริ้นตัวเครื่องมีปัญหา/ส่งซ่อมนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1609 ต.ค. 60
เวลา : 13:12
อ.สรียา กาฬสินธุ์
ภาควิชานิติศาสตร์
ระบบ shut down อัตโนมัติ วันละ 2-3 ครั้ง ตั้งแต่้วัน ส ที่ 7 ตค ค่ะขึ้นจอฟ้า/ทำความสะอาดแรมเช็กระบบsoftwareนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1709 ต.ค. 60
เวลา : 10:48
นางสาวทวิกา อินสอน
สำนักงานเลขานุการ
จอฟ้าลงโปรแกรมใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1805 ต.ค. 60
เวลา : 10:10
นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม
สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ (ห้องพัก ผศ.ดร.กังสดาล อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 409) โทรศัพท์เสีย/ทำเรื่องซื้อใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1904 ต.ค. 60
เวลา : 14:28
นางภคนันท์ พุ่มประเสริฐ
สำนักงานเลขานุการ
ใช้งานไม่ได้แรมสกปรก/ทำความสะอาดภายในนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
2004 ต.ค. 60
เวลา : 09:58
นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
สำนักงานเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ shut down ตลอดsoftwareมีปัญหา/ลงโปรแกรมใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ