รายการ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ IT


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 357 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหา/งานสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
121 ก.ย. 60
เวลา : 14:56
นางสาวเกวริน ยุทธโกศา
สำนักงานเลขานุการ
ล๊อคเกอร์หน้าห้องสมุดพัง 1 ช่อง / รูกุญแจหลุด(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
221 ก.ย. 60
เวลา : 13:37
นางสาวอัญชนา ต่อมแสง
สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ พัง โทรออก โทรเข้าไม่ได้หูฟังโทรศัพท์เสีย/ทำเบิกเครื่องใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
320 ก.ย. 60
เวลา : 13:46
นางสาวอัญชนา ต่อมแสง
สำนักงานเลขานุการ
มีหน้าต่างข้อความขึ้นแปลกๆแจ้งเตือนอัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัส/อัพเดทโปรแกรมสแกนนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
420 ก.ย. 60
เวลา : 09:21
อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์
ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
โทรศัพท์สายใน 809 ใช้งานไม่ได้สายสัญญาณขาด/ตัดต่อสายสัญญาณใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
519 ก.ย. 60
เวลา : 10:16
นางสาวสาวิณี ภู่ภูสิทธิ์
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี/ป.โท
เปิดคอมไม่ติดสวิตซ์เปิดปิดมีปัญหา/แก้ไขสวิตซ์นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
618 ก.ย. 60
เวลา : 13:52
นายเอกชัย กันอินทร์
สำนักงานเลขานุการ
เข้าwindowsไม่ได้สายataเสีย/เปลี่ยนสายataใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
715 ก.ย. 60
เวลา : 10:11
ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
PC ห้องผู้ช่วยคณบดีเปิดไม่ติด เข้าwindows ไม่ได้ รบกวนแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
812 ก.ย. 60
เวลา : 15:10
นางสาวจรรยา จัตตานนนท์
สำนักงานเลขานุการ
คอมพิวเตอร์แสกนงานแล้วไฟล์เสียนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
912 ก.ย. 60
เวลา : 11:23
นางสาวหันสนา สุดยิ่ง
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี/ป.โท
คอมเสียเปิดไม่ติดฮาร์ดดิสมีปัญหา/ลงวินโดร์ใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1012 ก.ย. 60
เวลา : 08:04
นางภคนันท์ พุ่มประเสริฐ
สำนักงานเลขานุการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม่นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์สำเร็จ
1111 ก.ย. 60
เวลา : 14:51
นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
สำนักงานเลขานุการ
เครื่องปริ้นมีปัญหา หมึกจาง ทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนหมึกใหม่หมึกจาง/เป็นที่หมึกนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1211 ก.ย. 60
เวลา : 12:32
อ.สรียา กาฬสินธุ์
ภาควิชานิติศาสตร์
เข้าใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่า รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่านายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1311 ก.ย. 60
เวลา : 09:16
นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
สำนักงานเลขานุการ
เครื่องสำรองไฟมีปัญหาแบตเสื่อม/เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1407 ก.ย. 60
เวลา : 12:48
นางสาวดวงฤดี สายเจริญ
สำนักงานเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ติดไวรัสล้างเครื่องใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1507 ก.ย. 60
เวลา : 12:45
นางปณิตชา กลิ่นหวล
สำนักงานเลขานุการ
คอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ฮาร์ดดิสเสีย/เปลี่ยนฮาร์ดิสนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1606 ก.ย. 60
เวลา : 12:53
นายพิสิษฐ์ พิชิตบวรศักดิ์
สำนักงานเลขานุการ
ไม่มีสัญญาณสายขาดเนื่องจากหนูกัด/ต่อสายสัญญาณใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1705 ก.ย. 60
เวลา : 09:28
นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
สำนักงานเลขานุการ
ไมโครโฟนเสีย เครื่องเสียง,ลำโพงไม่ทำงาน ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 4 ไมค์เสีย/เปลี่ยนใหม่+ติดตังไมค์ลอยนายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
1828 ส.ค. 60
เวลา : 15:52
นางสาวเกศกาญจน์ สุทธวงค์
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี/ป.โท
เปิดไม่ติดเมนบอร์ดเสีย/สำรองเมนบอร์ดนายสุรพันธ์ แสนเลิศกำลังดำเนินการ
1925 ส.ค. 60
เวลา : 14:47
นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
สำนักงานเลขานุการ
เข้าอีเมล์ไม่ได้2เครื่องโน๊ตบุ๊ค+PCติดไวรัส/ล้างเครื่องลงโปรแกรมใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ
2024 ส.ค. 60
เวลา : 10:22
นางสุภาพร หรุ่นสกุล
สำนักงานเลขานุการ
โปรแกรม word มีปัญหาลงโปรแกรมใหม่นายสุรพันธ์ แสนเลิศสำเร็จ