ระบบแจ้งซ่อม Online สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร อินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ประปา และอื่นๆ

ข้อมูลการทำงาน

บันทึกข้อมูลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประจำวัน ข้อมูลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทุกชนิด ภายในหน่วยงาน

การใช้งาน

คณาจารย์ บุคลากร สามารถแจ้งซ่อมได้ทันที โดยคลิกที่ข้อความ "แจ้งปัญหา/งานซ่อม" เมนูด้านบน

แจ้งซ่อมเร่งด่วน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์ห้องบรรยาย:หน่วยเทคโนฯ 08-6976-2674 ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา และอื่นๆ : หน่วยอาคารฯ 09-9662-6397